Käyttöehdot

Crobba on osoitteessa www.crobba.com toimiva internetpalvelu, jonka avulla voit seurata omia tulojasi ja menojasi. Palvelun käyttö on ilmaista, eikä se sisällä maksullisia osioita tai lisäominaisuuksia!

Kirjautumalla palvelun käyttäjäksi hyväksyt seuraavat ehdot:

Pyrimme varmistamaan, ettei palvelussa esiinny teknisiä virheitä. Emme kuitenkaan takaa palvelun virheetöntä toimintaa. Emme vastaa vahingoista, joita voi aiheutua siitä, että palvelussa olevat tiedot voivat olla epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Palvelun ylläpidosta ja sen kehittämisestä vastaa Crobba Oy.


Tietosuoja

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä palveluun sähköpostiosoitteellasi ja määrittämällä salasanan.

Palveluun syöttämäsi tiedot, kuten tulo- ja menotapahtumat pysyvät vain sinun tietonasi, eikä palvelun muut käyttäjät näe tietojasi. Tietojasi ei myöskään luovuteta eteenpäin.

Voit milloin tahansa lopettaa palvelun käytön ja poistaa käyttäjätilisi kokonaan. Kun poistat käyttäjätilisi, kaikki tapahtumatiedot ja käyttäjätiedot poistetaan palvelusta.


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Crobba Oy
Osoite: Pinninkatu 26-28 D94, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Toni Voipalin
Sähköposti: toni.voipalin(at)crobba.com
Puhelin: 050 383 9109

3. Rekisterin nimi

Crobba-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
- palveluun kirjautuminen ja käyttäjätilin ylläpito
- tilastolliset yhteenvedot, joista ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää

5. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisterissä voidaan käsitellä ainoastaan seuraavia tietoja:
- rekisteröidyn nimi
- rekisteröidyn sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita palvelun ylläpidossa, missä tapauksessa palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään osana palvelun käyttöä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Verkkopalvelun tietoliikenne on suojattu varmennetulla TLS 1.2 yhteydellä sekä vähintään 128-bittisellä salauksella.

Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja salasana ovat kryptattu tietokantaa myöden.

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaiseen osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

10. Evästeiden käyttö

Palvelun tarjoamisessa käytetään istuntokohtaisia evästeitä (cookies) palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten rekisterinpitäjä ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Evästeitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

11. Tietojen poistaminen rekisteristä

Mikäli palvelun käyttäjä haluaa lopettaa palvelun käytön, hän voi poistaa käyttäjätilinsä palvelusta. Kun käyttäjätili on poistettu, kaikki henkilötiedot poistetaan palvelusta.

Takaisin